IT Toolbox

W projekcie „Cities on Power” zostało przygotowane interaktywne narzędzie IT toolbox do analizowania potencjału odnawialnych źródeł na terenach miejskich i wsparcia planowania inwestycji w OZE. Pod uwagę wzięto dwa źródła energii: energia słoneczna i geotermia niskotemperaturowa, jako najbardziej praktyczne w warunkach miejskich źródła do wykorzystania.

Narzędzie w wersji protypowej jest dostępne dla mieszkańców miast uczestniczących w projekcie, m.in. Warszawy. Po adaptacji na warunki lokalne, narzędzie umożliwi mieszkańcom wykonywanie wstępnych obliczeń dot. opłacalności inwestowania w kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne oraz pompy ciepła dla poszczególnych nieruchomości mieszkaniowych. Pozwoli na uzyskanie danych dotyczących możliwych uzysków energii, przybliżonych nakładów inwestycyjnych, szacowanego okresu zwrotu inwestycji dla konkretnej instalacji.

Dostarczając to narzędzie wszystkim potencjalnym inwestorom oraz przygotowując odpowiednie systemy wsparcia, które zostaną przyjęte w Lokalnych Planach Działań w m.in. w Warszawie, chcemy przyczynić się do zwiększenia inwestycji w energetykę odnawialną na obszarach miejskich.

O projekcie
"Cities on Power" to projekt współpracy pomiędzy czterema miastami: Warszawą, Klagenfurtem, Rawenną i Turynem oraz instytucjami zajmującymi się tematyką odnawialnych źródeł energii.

Jego celem jest przeprowadzenie i analiza specjalistycznych pomiarów oraz stworzenie wspólnej strategii, rozwiązań politycznych i zachęt, by promować stosowanie energii odnawialnej w miastach.
Newsletter
Podaj swój e-mail, by regularnie otrzymywać od nas informacje z Cities on power:
Central Europe
This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.
ERDF