Kontakt

Urząd m.st. Warszawa
Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego
Plac Defilad 1
00-901 Warszawa, Poland
skr. poczt. 5
www.um.warszawa.pl

Andrzej Czajkowski
Koordynator projektu “Cities on Power”
tel. +48 22 4430791
fax +48 22 4430798
e-mail: aczajkowski@um.warszawa.pl

O projekcie
"Cities on Power" to projekt współpracy pomiędzy czterema miastami: Warszawą, Klagenfurtem, Rawenną i Turynem oraz instytucjami zajmującymi się tematyką odnawialnych źródeł energii.

Jego celem jest przeprowadzenie i analiza specjalistycznych pomiarów oraz stworzenie wspólnej strategii, rozwiązań politycznych i zachęt, by promować stosowanie energii odnawialnej w miastach.
Newsletter
Podaj swój e-mail, by regularnie otrzymywać od nas informacje z Cities on power:
Central Europe
This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.
ERDF