O projekcie

Celem projektu “Cities on Power” jest zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej na obszarach miejskich.

Ponad 70% energii w Unii Europejskiej jest zużywane przez miasta, a tylko niewielka jej część jest w nich produkowana. Przez zwiększenie inwestycji w OZE w miastach projekt „Cities on Power” zamierza przyczynić się do realizacji celu Unii Europejskiej dotyczącego osiągnięcia 20% produkcji energii odnawialnej.

Projekt jest realizowany przy współpracy miast i regionów: Warszawy, Klagenfurtu, Rawenny i Turynu i pięciu instytucji eksperckich z Polski, Austrii, Włoch oraz Niemiec.

W ramach projektu zostały opracowane i przyjęte Lokalne Plany Działania wraz z innowacyjnymi rozwiązaniami o charakterze finansowo-organizacyjnym, zachęcającymi do inwestowania w odnawialne źródła energii zarówno przez osoby prywatne jak i instytucje publiczne. Zostały również wykonane analizy możliwości wykorzystania energii odnawialnej w wybranych budynkach publicznych oraz przygotowana dokumentacja inwestycyjna.

Ponadto przygotowano interaktywne narzędzie – kalkulator energetyczny wraz z mapami potencjału słonecznego i geotermalnego miast, dzięki któremu mieszkańcy będą mogli oszacować ile energii uzyskają po zainstalowaniu paneli słonecznych i pomp ciepła oraz po jakim czasie inwestycja ta się zwróci. Kalkulator dostępny jest tu: http://www.citiesonpower.eu/pl/toolbox

Poprzez nasze działania, chcemy zmobilizować mieszkańców oraz władze samorządowe do zwiększenia zainteresowania energią odnawialną, przyspieszyć rozwój energii odnawialnej na obszarach miejskich i w ten sposób przyczynić się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w miastach Unii Europejskiej.

Newsletter
Podaj swój e-mail, by regularnie otrzymywać od nas informacje z Cities on power:
Central Europe
This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.
ERDF